Uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentegroeigroepen

Uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentegroeigroepen

De afgelopen 2 jaren waren bij de Gemeentegroeigroepen de Psalmen aan de orde. Dit jaar gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Petrus. Het thema voor dit seizoen is ‘De hoop die in ons leeft‘.

Petrus roept de aanhoorders op om Jezus te volgen in een verwarrende tijd. Christenen in de eerste eeuw vormden een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken . Petrus spreekt hen, maar ook ons, moed in. Want God heeft alle macht. Dus: Hou vol! Bid! Wees heilig! Schaam je niet! Doe het goede! Wees waakzaam! Wees nederig! Weet dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant.

De Gemeentegroeigroepen zijn een geweldig concept om elkaar te bemoedigen en samen uit de bijbel te lezen en ook om uit die vertrouwde omgeving vragen over het geloven met elkaar te delen.
Alleen door het geloof met elkaar te delen stralen we iets uit.

Is het ook iets voor jou, jong of oud, doe eens mee, want gezellig is het zeker ook. Voor informatie of vragen over de Gemeentegroeigroepen kun je contact opnemen met Janny Feenstra of Etina Keegstra (zie de gemeentegids voor telefoonnummers).

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow