Verkendag pionieren op dinsdag 30 oktober 2018 in Leeuwarden

Verkendag pionieren op dinsdag 30 oktober 2018 in Leeuwarden

Op dinsdag 30 oktober 2018 wordt in Leeuwarden (De Fontein, Goudenregenstraat 77) een verkendag pionieren (oriëntatie op pionieren) gehouden. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom, wel graag van tevoren opgeven.

Programma
Van 14.00-17.00 uur voor predikanten en kerkelijk werkers
Van 19.30-21.30 uur voor kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden
(beide programma’s zijn gelijk qua inhoud)

Een introductie op pionieren
Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is één manier. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn nu ruim honderd initiatieven ontstaan.

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Daarbij hanteren we drie uitgangspunten:
– Afstemming op de context (door te luisteren naar wat er speelt)
– Werken vanuit gedeeld geloof (om te beginnen binnen het pioniersteam)
– Duurzame gemeenschapsvorming (gericht op de langere termijn)

Allerlei vormen
Pioniersplekken kunnen allerlei vormen hebben. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; ouders die samen met hun kinderen zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren. Het kan allemaal. Wees creatief! Neem deze praktijkverhalen eens door om je te laten inspireren. Of lees de brochure over pionieren.
Waarom pionieren?
Nog geen vijftig jaar geleden aten we bijna alleen aardappelen en groente. Nu eten we wraps, sushi, noodles en meer. Een beeld dat illustreert dat Nederland veel diverser is geworden. Dat geldt ook voor hoe we in het leven staan en hoe we de kerk beleven. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken. Door allerlei verschillende vormen van kerkzijn kunnen méér mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt.

Meer informatie is te vinden op leren pionieren.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow