PKN

PKN

Kerkdiensten t/m 7 februari zonder kerkgangers

Het kabinet heeft besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Kerkdiensten worden daarom tot en met zondag 7 februari gehouden zonder kerkgangers en zijn online te volgen. Ook alle overige kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd, zoals kinderoppas en kindernevendienst. De kerkdiensten zijn te beluisteren via[…]

Kerkdiensten tot nader besluit geannuleerd-bijgewerkt

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat, tot en met 31 maart 2020, bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Zojuist heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag besloten om,[…]

Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Een bijzondere oudejaarsdag was het 31 december 2019. Vertegenwoordigers van de beide kerkenraden en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters togen ’s morgens vroeg naar Damwâld. We kwamen op het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra samen voor de onderteking van de acte, die de fusie bezegelt tussen de[…]

Namen kerkgebouwen Kollumerzwaag

Op 1 januari 2020 vormen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente samen de nieuwe Protestantse Gemeente Kollumerzwaag. Aan de gemeenteleden is de mogelijkheid geboden namen in te dienen voor de kerkgebouwen, waarna op de ingediende namen gestemd kon worden. Inmiddels zijn de namen bekend die onze beide kerkgebouwen vanaf[…]

Tijdschriften Protestantse kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland geeft onder andere de volgende 2 tijdschriften uit. Kerk & Israël, Onderweg Onderweg wil belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christelijk geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd, en inspireren tot de joods-christelijke dialoog.[…]

Verkendag pionieren op dinsdag 30 oktober 2018 in Leeuwarden

Op dinsdag 30 oktober 2018 wordt in Leeuwarden (De Fontein, Goudenregenstraat 77) een verkendag pionieren (oriëntatie op pionieren) gehouden. Je krijgt allerlei informatie over pionieren, een pionier vertelt over zijn/haar praktijk en je hebt de gelegenheid om door te praten. Je bent van harte welkom, wel graag van tevoren opgeven.[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow