Wij zoeken een predikant

Wij zoeken een predikant

De Protestante Gemeente Kollumerzwaag is een open en missionaire geloofsgemeenschap, eigentijds en toekomstgericht. Wij belijden ons geloof bewust in de voetsporen van de geloofstradities. Omdat onze predikant met emeritaat is gegaan zijn wij op zoek naar een fulltime predikant.

De profielschets omschrijft wat de gemeente verwacht van een predikant en wat voor persoon we zoeken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze beroepingscommissie.

De beroepingscommissie roept ook gemeenteleden op om contact met hen op te nemen als zij vragen hebben of hun inbreng/suggesties willen delen. Bovenal vraagt de commissie om in uw gebed een zegen te vragen voor het werk van de commissie en dat een predikant mag worden gevonden.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow