Adventskalender-13 december

Adventskalender-13 december

Kom naar Mij, jullie die vermoeid
zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28 (Nieuwe Bijbelvertaling)

We kunnen in al onze moeilijkheden bij de Here Jezus terecht. Of je nou in Nederland woont of in een land waar je als christen buitengesloten wordt. Misschien voelen jouw moeilijkheden als onbelangrijk, omdat je je vergelijkt met mensen die het veel zwaarder hebben. Maar de Here Jezus is er voor iedereen en Hij wil graag weten wat er in je leven speelt.

Vraag:
Heb jij Hem je problemen weleens verteld? Zoek Hem en deel je hart.

Adventkalender Open Doors

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow