Adventskalender-15 december

Adventskalender-15 december

Het is vlak voor Pasen als Magid samen met zijn vrouw palmtakken* verkoopt in de buurt van een grote kerk in Alexandrië. Plotseling klinkt er vlakbij een enorme explosie: een bomaanslag! De vrouw van Magid raakt gewond en overlijdt. Ook zijn broer en neef komen bij deze aanslag om het leven. Magid blijft alleen achter zonder vrouw.

De eerste maanden na het overlijden van zijn vrouw gaat het heel slecht met Magid. Toch moet hij sterk blijven voor zijn kinderen Maryam en Youssef. Magid stopt met zijn werk in de horeca en opent een kleine supermarkt in de buurt van zijn huis. Langzaam maar zeker gaat het beter met Magid, maar hij vertelt dat het verdriet om het verlies van zijn vrouw nooit helemaal weg zal gaan. Voor Magid is het belangrijk dat zijn kinderen zich geliefd voelen. De kinderen missen hun moeder heel erg, maar gelukkig weten ze dat zij bij de Here Jezus is.

* In de Bijbel lezen we dat mensen mantels en palmtakken voor de Here Jezus op de weg legden, terwijl ze zongen ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel’

Gebedspunt:
Bid dat Magid en zijn kinderen zich door de Here Jezus getroost voelen in hun verdriet.

Adventkalender Open Doors

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow