Adventskalender-20 december

Adventskalender-20 december

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst
.”
Jesaja 9:5 (Nieuwe Bijbelvertaling)

De Here Jezus kwam naar de aarde om ons te redden en niet om ons te veroordelen. Hij is een God op Wie we kunnen terugvallen als we het moeilijk hebben. Hij is wijs, dus als je Hem om raad vraagt, krijg je een goed advies. Hij is een sterke God, geen vijand is voor Hem te groot. De Here God was er al voor je geboren werd en blijft je Vader, voor altijd. Hij is degene die vrede geeft in je hart. Wat een God hebben wij! Hij is het die ons allemaal verbindt. We hebben als christenen allemaal dezelfde goede Vader!

Vraag:
Nu jij al deze verhalen van vervolgde christenen hebt gelezen of gehoord, ga je dan anders Kerst vieren dit jaar?

Adventkalender Open Doors

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow