Adventskalender-6 december

Adventskalender-6 december

“Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.”
Jesaja 9:1

Voordat de Here Jezus naar de aarde kwam, werd het steeds donkerder op aarde. De mensen vergaten de Here God en leefden zonder Hem. De Here Jezus bracht het licht naar de aarde, een helder licht. Dat heldere licht wil Hij zijn voor iedereen, ook voor vervolgde christenen.

Vraag:
Bid jij ook voor onze broers en zussen dat ze het heldere licht van de Here Jezus blijven zien ondanks de moeilijkheden waar ze in leven?

Adventkalender Open Doors

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow