Tijdschriften Protestantse kerk in Nederland

Tijdschriften Protestantse kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland geeft onder andere de volgende 2 tijdschriften uit.

  • Kerk & Israël, Onderweg

Onderweg wil belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christelijk geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd, en inspireren tot de joods-christelijke dialoog.

Het tijdschrift verschijnt 4x per jaar. U kunt een gratis abonnement rechtstreeks aanvragen via e-mailadres kerkenisrael@protestantsekerk.nl

  • PETRUS

Dit is een kwartaalblad, waarin u persoonlijke en inspirerende verhalen leest over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.

Op Petrus kunt u zich abonneren via e-mailadres abonnement@petrusmagazine.nl

De ZWO-commissie wenst u veel leesplezier.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow