Gebedspunten (week 11)

Gebedspunten (week 11)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Jemen: In een christelijk verzorgingshuis in Aden zijn 16 mensen omgebracht, bid voor troost voor de nabestaanden en de mensen die deze gebeurtenis hebben meegemaakt.
  • Dank god voor zijn omzien naar ons, ook in ons persoonlijke leven, opdat we bevrijdt en gelukkig mogen worden.
  • Bid voor de mensen die moedeloos zijn en verdrietig door verlies van een naaste. Misschien kent u iemand die u tot steun kunt zijn of opbeuren?

Gebedsbijeenkomsten
Wandelt u vrijdagavond ook mee met de interkerkelijke gebedswandeling voor Pasen?
Meer informatie..

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow