Gebedspunten (week 12)

Gebedspunten (week 12)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

Centraal Azië: Christenen met een moslimachtergrond in Centraal-Azië hebben het zwaar en zijn vaak een-zaam. Bid om bescherming en vrede.
Kollumerzwaag: Bid voor de kinderen die niet met het geloof opgroeien, opdat ze het geloof op een andere wijze meekrijgen.
Nederland: Dank God voor onze welvaart, en bid dat Hij ons laat zien hoe we hier wat mee kunnen doen.

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow