Gebedspunten (week 14)

Gebedspunten (week 14)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Bid voor het onderwijzend personeel van Nederland. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de geloofsontwikkeling van jongeren.
  • Bid voor mensen die psychische problemen hebben: opdat ze mogen herstellen.
  • Israël: Bid dat de regering en het volk de problemen met wijsheid en liefde aanpakken.
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow