Gebedspunten (week 15)

Gebedspunten (week 15)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Pakistan: Bid voor de christenen in het islamitisch Pakistan die bij een aanslag omkwamen, waaronder veel kinderen.
  • Nederland; bid voor verplegend personeel opdat ze op de juiste wijze met de patiënten omgaan.
  • Israel: Bid voor onze regering, dat die achter Israël staat en Gods volk bemoedigt
  • Het clubweekend.
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow