Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Eritrea: Bidt u voor bescherming en kracht voor Haile en de andere gevangen kerkleiders? Dit wordt gevraagd door Awet, de dochter van Haile.
  • Kollumerzwaag: bidt u voor de voorbereidingen voor het Pinksterfeest in¬†Veenklooster?
  • Wilt u bidden voor de zieken in onze gemeente die onder behandeling zijn of misschien geen behandeling meer krijgen?
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow