Gebedspunten (week 17) | Leren bidden

Gebedspunten (week 17) | Leren bidden

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Deze week geen concrete gebedspunten, maar een paar tips om effectief te bidden. Veel mensen vinden het namelijk moeilijk om te bidden. Ze willen wel, maar weten niet goed hoe. Tijdens het clubweekend ontving de leiding een briefje met daarop de volgorde van een gebed. Aan de hand daarvan is de leiding met de jeugd in groepen gaan bidden. Tijdens de slotdienst heeft u mogelijk dit briefje ook ontvangen. Het volgende stond er op geschreven:

Oefenen in het luisteren naar Gods stem:

  • Begin je gebed met het prijzen van God.
  • Vraag om een zuiver hart.
  • Vraag om leiding van de heilige Geest. Erken dat je niet weet hoe je moet bidden.
  • Vraag om stilte in je hoofd en hart.
  • Vraag om verlossing van de duivel in de naam van Jezus.
  • Dank God (al) voor wat Hij tot je wil zeggen.
  • Wacht in stilte op God. Zorg voor een Bijbel, pen en papier. Noteer wat je hoort, wat er in je gedachte op komt aan woorden, beelden of Bijbelteksten.
  • Dank God
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow