Gebedspunten (week 22)

Gebedspunten (week 22)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Bid voor de vrede van Jeruzalem, bid voor vrede in de harten van de bewoners van Israel.
  • Dank God voor het werk dat we mogen doen in de gemeente en daar omheen. Bid voor een zegen over het werk van de voorganger en de vele vrijwilligers.
  • Bid voor de zieken die soms lang in onzekerheid zijn over ziekte.
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow