Gebedspunten (week 24)

Gebedspunten (week 24)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Bid voor de renovatie van De Oanset en dank voor het enthousiasme van de jongeren.
  • Bid voor de gemeenteleden die met vakantie gaan en degene die thuis blijven.
  • Dank voor de gemeentezondag van vorige week
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow