Gebedspunten (week 26)

Gebedspunten (week 26)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Zoals u weet kunnen we met onze angsten bij God terecht, Jezus is op aarde gekomen om ons te bevrijden van gebondenheid. We moeten hem daarvoor wel vragen, dat kan dus met gebed.

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Filipijnen: Van een aantal christelijke gezinnen zijn de huizen in brand gestoken, dank dat de gezinnen de brand hebben overleefd. Bid om kracht om deze gebeurtenis te verwerken.
  • Israël: bid voor een stabiel Europa waarmee we ook Israël weer tot zegen kunnen zijn.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de alleenstaanden die het soms moeite hebben een maatje te vinden.
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow