Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Noord-Korea; christenen hebben te maken met de zwaarste christenvervolging ter wereld, bidt voor hen dat ze niet ontmoedigd raken en de wijsheid krijgen om de juiste te keuzes te maken.
  • Dank God voor de wonderlijke schepping en dat wij, als kroon op de schepping, die mogen beheren
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow