Gebedspunten (week 28)

Gebedspunten (week 28)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Kollumerzwaag: Bid voor de jeugd die vele keuzes moeten maken waar hun ouders hen soms niet zo goed in kunnen helpen.
  • Nederland: Dank God voor de welvaart die we hier hebben.
  • Nigeria: Dank dat Francis Emmanuel een bijna fatale aanval van moslims overleefde. Wilt u bidden dat hij standvastig blijft in zijn geloof?
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow