Gebedspunten (week 29)

Gebedspunten (week 29)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Frankrijk: Bid voor de nabestaanden van de slachtoffers die vallen door terreur
  • Compassion: bid voor het werk dat ze doen voor sponsor-kinderen en gezinnen.
  • Dank voor ons Nederland en bid dat we tot zegen mogen zijn voor anderen.

Onlangs ontvingen we een briefje in de brievenbus met een heel rijtje gebedspunten: dank daarvoor. Heeft u ook gebedspunten? Geef de gebedspunten hier door.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow