Gebedspunten (week 30)

Gebedspunten (week 30)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Libie: Bid voor de Afrikaanse christenen in Libië. Bid om bescherming
  • Bid voor de zieken in Kollumerzwaag die deze zomer thuis moeten blijven.
  • Dank voor de geboorte van nieuw leven bij jonge ouders.

Onlangs ontvingen we een briefje in de brievenbus met een heel rijtje gebedspunten: dank daarvoor. Heeft u ook gebedspunten? Geef de gebedspunten hier door.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow