Gebedspunten (week 34)

Gebedspunten (week 34)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Algerije; Slimane is onlangs tot 5 jaar cel veroordeeld voor een facebook-bericht. Wilt u bidden voor zijn gezondheid en dat hij spoedig vrijkomt.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de voorbereidingen op het winterwerk door de gemeente voor het dorp.
  • Dank God dat wij de mogelijkheid gekregen hebben om ook bij Hem te horen en dat Hij ons zegent.

Sinds kort kunt u ook via de site (anoniem) gebedspunten aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow