Gebedspunten (week 35)

Gebedspunten (week 35)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor hen die Jezus niet kennen opdat Hij ze aan zal raken zodat ze tot geloof komen.
  • Dank God dat wij in het dagelijkse leven gezegend worden door het werk van de Heilige geest.
  • Bid voor de mensen die eenzaam zijn of treuren om een naaste die overleden is .

Sinds kort kunt u ook via de site (anoniem) gebedspunten aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow