Gebedspunten (week 36)

Gebedspunten (week 36)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nederland: Bid dat God zich wil openbaren met grote wonderen zodat steeds meer mensen zich buigen voor onze God.
  • Indonesië: Bid om openheid voor het evangelie in het land en specifiek voor het gebied waar Lina(die wordt bedreigd om evangelisatiewerk) en haar team werken.
  • Dank voor de zegeningen die we mogen ervaren en hier in vrijheid mogen delen.

Sinds kort kunt u ook via de site (anoniem) gebedspunten aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow