Gebedspunten (week 38)

Gebedspunten (week 38)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Turkmenistan; Bid voor Umid en de bidstond die twee keer per week in hun huis gehouden wordt.
  • Israël: Dank God voor de terugkeer van het joodse volk naar Israel, dat Zijn plannen zich ontvouwen en wij dat mogen herkennen.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de zieken die thuis zijn, opdat ze niet vergeten worden.

Sindskort kunt u ook via de site (anoniem) gebedspunten aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow