Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nigeria: ‘Esther’ gered uit klauwen van Boko Haram maar is wel haar familie kwijt. Bid dat ze elkaar spoedig weer zullen zien en ze zal genezen van trauma’s.
  • Kollumerzwaag: Dank voor de afgelopen dagen van het dorpsfeest dat het goed is verlopen.
  • Joodse volk: Bid voor hen die zich niet meer veilig voelen in Europa.

Sinds kort kunt u ook via de site (anoniem) gebedspunten aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow