Gebedspunten (week 4)

Gebedspunten (week 4)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:
Iran: De Iraans-Amerikaanse voorganger Saeed Abedini is 16 januari vrijgelaten en is weer bij zijn familie! Dank God voor dit mooie nieuws!

Kollumerzwaag: Bid voor de mensen die in rouw zijn of met verlies te maken hebben, en dat ze steun krijgen.

Nederland: Bid voor de sprekers van Christenen voor Israël, opdat ze begrip kunnen kweken voor het Joodse volk.

Kollumerzwaag: Wilt u voor onze jeugd bidden. Opdat zij aangeraakt mogen worden tijdens de superclubavond van 31 januari!

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow