Gebedspunten (week 40)

Gebedspunten (week 40)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Kollumerzwaag; Dat onze voorganger en kerkraadsleden Gods woord juist verkondigen en getuigen mogen.
  • Nederland: Dat de leraren bemoedigd worden in hun omgang met de jeug.
  • Israël: Bid voor Gods volk, onze broeders en zusters, die, zoals voorzegd, terugkomen naar Israël.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow