Gebedspunten (week 41)

Gebedspunten (week 41)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Bid voor de medische wetenschap opdat dit werk gezegend wordt
  • Bid voor de kinderen en volwassenen die niet meer mee kunnen komen in deze snelle tijd
  • Looft God voor zijn liefde voor ons die heel ver gaat.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow