Gebedspunten (week 42)

Gebedspunten (week 42)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nederland: Bid voor de mensen die depressief zijn, dat Gods licht in hun hart mag opgaan.
  • Israël: Dank God dat er zo’n erkenning is in Oekraïne van het leed dat de Joden is aangedaan in Babi Yar.
  • Pakistan: Bid om kracht, moed en hoop voor Asia Bibi. Blijf standvastig bidden voor haar vrijlating en voor bescherming van haar man en kinderen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow