Gebedspunten (week 43)

Gebedspunten (week 43)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Kenia: Bid om een verandering in de harten van de terroristen die een aanslag op christenen gepleegd hebben.
  • Bid dat de Heere het Joodse volk beschermt tegen de vijanden die het willen vernietigen.
  • Dank God voor zijn mooie schepping en dat wij deze mogen beheren.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow