Gebedspunten (week 44)

Gebedspunten (week 44)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nederland: Bid voor hen die dierbaren missen: van ouders of kinderen, broers of zusters
  • Israël: Bid voor de nieuwe ambassadeur van Israël opdat hij de betrokkenheid mag vergroten in Nederland
  • Irak: Bid dat Iraakse christenen hoop houden. Bid dat de Here God de kerk zegent en helpt in deze moeilijke tijd
  • Zieken: bid voor hen die niet thuis kunnen zijn, i.v.m. opname

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow