Gebedspunten (week 45)

Gebedspunten (week 45)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nederland: Alle werkers die mensen helpen die in problemen zijn, zoals gevangene, daklozen, verslaafden enz., dat ze moed mogen ontvangen  van God.
  • Israel:  Bid dat we als kerk inzien dat we Israël tot zegen kunnen en willen zijn.
  • OpenDoors: Bid voor de organisatie van Open Doors opdat hun werk gezegend wordt.

    Neem ook eens tijd om te luisteren naar God door een moment van stilte in uw gebeden.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow