Gebedspunten (week 46)

Gebedspunten (week 46)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Nederland: Wilt u bidden voor verslaafden aan alcohol, drugs of andere dingen zoals gamen.
  • USA: Wilt u bidden voor saamhorigheid in dit belangrijke land.
  • Syrië: “Moslims die nog nooit van Christus hadden gehoord, komen nu naar de kerk”, zegt pastor Boutros. Dank de Here God hiervoor.Als u gaat bidden: bedenk eerst rustig wat u wilt zeggen en vragen, dat is ook belangrijk bij gewone gesprekken.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow