Gebedspunten (week 47)

Gebedspunten (week 47)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Marokko: Bid dat de Here God Mohammed rust en wijsheid geeft. Mohammed is een advocaat die opkomt voor christenen in Marokko. Op hem is onlangs een aanslag gepleegd.
  • Kollumerzwaag: Dank God voor de renovatie van de Oanset en dat we zo een mooie plek voor de jeugd hebben.
  • Bid voor het stille verdriet van zieken die thuis zijn of in afwachting van uitslagen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow