Gebedspunten (week 48)

Gebedspunten (week 48)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • De ouders van jongeren (zij hebben voor 90% invloed op het geloof van de kids).
  • De christelijke partijen opdat ze zich kunnen onderscheiden.
  • Dank God voor de zegen die we kunnen krijgen door Jezus.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow