Gebedspunten (week 49)

Gebedspunten (week 49)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Israel: Bid voor de inwoners van Israel die door de branden dakloos geworden zijn, bid voor regen zodat er geen watertekorten ontstaan.
  • Indonesie: Bid om genezing en troost voor Anita, Trinity en Alvaro, deze kinderen zijn gewond geraakt door een brandbom bij hun kerk.
  • Ouderen: die vaak met beperkingen moeten leven en het gevoel hebben ‘ik doe er niet meer toe’

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow