Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:
– Bid voor de mensen met burn-out of depressiviteit opdat ze de vreugde van God mogen leren kennen in hun leven door het toelaten van de Heilige Geest in hun hart.
– Bid voor de slachtoffers van de wreedheden van IS opdat ze de trauma’s niet altijd mee hoeven te dragen.
– Dank God voor het feit dat wij door Jezus toegang krijgen tot vergeving en genezing.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow