Gebedspunten (week 50)

Gebedspunten (week 50)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week bidden voor:

  • Israël: Bid en dank voor de Druzen die in het noorden van Israël wonen en die voor een groot deel loyaal aan Israël zijn en waarvan de jongeren ook vaak in het leger dienen.
  • Kollumerzwaag: Bid voor de zieken die thuis zijn. Wilt u hen niet vergeten?
  • Eritrea: Dank dat Aberash in de gevangenis tot zegen was van velen. Bid dat de Here God christenen in Eritrese gevangenissen blijft gebruiken om over Hem aan gevangenen en bewakers te vertellen.

Via de site kunt u (anoniem) gebedspunten bij ons aanleveren

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow