Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:
– Laos: Bid voor de christenen in Laos die gevangen zitten. Bid dat zij ook Gods aanwezigheid ervaren.
– Kerken: Bid voor extra leiding bij het jongerenwerk voor de leeftijd 18-25 jaar.
– Bid voor een zegen over de diensten die voor de jongeren georganiseerd worden.
– Dank God voor de vrede en vrijheid in Nederland opdat we daar ook anderen mee helpen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow