Gebedspunten (week 7)

Gebedspunten (week 7)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:
India: Bid voor pastor Avdhesh (die werd bedreigd en vernederd), zodat hij wordt getroost door de aanwezigheid van de Here God. Bid voor zijn bediening.

Nederland: Bid voor rust en begrip voor de vluchtelingen, omdat ze hier niet uit luxe komen.

Dank God voor de mooie schepping en dat wij daar beheerder van mogen zijn.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow