Gebedspunten (week 9)

Gebedspunten (week 9)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

  • Dank voor de Messias-belijdende Joden in Israel, bid dat zij kunnen getuigen van hun Messias.
  • Bid voor christenen in Myanmar die op allerlei manieren onder druk worden gezet vanwege hun geloof.
  • Bid voor de zieken in ons dorp die al lang thuis zijn. Misschien kunt u ze een bezoekje brengen?
Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow