Bijbelzondag op 25 oktober

Bijbelzondag op 25 oktober

Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen. We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfsprekendheid is.  Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toegang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland.

De ZWO-commissie heeft de opbrengst van de eerste collecte op deze Bijbelzondag bestemd voor het NBG-project: bijbelvertaling voor christenen op Sumatra (NBG)

Op sommige plekken in de wereld is het samenkomen van christenen niet vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Pakpak-gemeenschappen op Sumatra (Indonesië). Christenen zijn er in de minderheid en hebben het er moeilijk.

Temidden van alle onrust is de Bijbel een bron van kracht voor de Pakpak-christenen. Samen in de bijbel lezen brengt verbinding, in tijden van verdriet, maar ook op vreugdevolle momenten. Het is dan ook een groot gemis dat de Pakpak-bevolking geen bijbel in hun eigen taal heeft. Het is belangrijk dat iedereen de Bijbel lan lezen in zijn of haar moedertaal, want op die manier is de Bijbel toch het best te begrijpen.

Met uw hulp brengen we de Bijbel dichtbij voor de Pakpak-bevolking op Sumatra. De vertalers zijn getraind door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en staan klaar om aan de slag te gaan. Maar daar is geld voor nodig. Maakt u de Pakpak-bijbelvertaling mede mogelijk door uw collectebijdrage van 25 oktober?

U kunt uw collectebijdrage overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. NBG-Sumatra. Alvast hartelijk dank namens de Pakpak-bevolking.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow