Collecte zondag 24 februari voor Noodhulp Ethiopië

Collecte zondag 24 februari voor Noodhulp Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Het wordt steeds belangrijker om:
• héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond;
• de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken;
• ook geld te verdienen voor tijden van nood;
• te weten wanneer regen wel of niet valt.
Door uw bijdrage aan de collecte helpt u gezinnen dáár juist mee.
Met hulp van Ethiopische kerken:
• leren ze over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
• krijgen ze zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
• leren ze geld sparen en verdienen met kleine handeltjes (bv. zeep maken);
• worden ze gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.
Uw gift in de collectezak is zeer welkom. U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken naar Kerk in Actie, NL89 ABNA 0457 457 457 ov.v. Noodhulp Ethiopië.

Hartelijk dank. De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow