Collectes voor ZWO-commissie

Collectes voor ZWO-commissie

Eén van de maatregelen/besluiten ter bestrijding van het corona-virus is, dat er sinds 15 maart tot nader bericht geen kerkdiensten zijn in de Alde of Grutte Tsjerke. Daardoor zijn er ook geen collectes. Dit heeft weer tot gevolg dat er geen collectegelden binnenkomen bij de ZWO-commissie, die bestemd zijn voor buitenlandse goede doelen. Dus ook die goede doelen missen inkomsten.

Om dit (gedeeltelijk) te ondervangen, kunt u uw collectebijdragen overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van het aangegeven goede doel.

Het gaat in mei om de volgende goede doelen:

3 mei: Noodhulp Corona

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar
nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen. Ook in
veel landen in Afrika. Onder andere in Zuid-Soedan zijn de grenzen met
Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.
Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg om mensen te helpen.
Veel aandacht gaat uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de
sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Hulp is
dus hard nodig om erger te voorkomen.

17 mei: traumahulp slachtoffers Boko Haram

Op 5 mei vierden we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het was waardevol dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Ook zijn er nog steeds honderden kinderen zoek, die door Boko Haram zijn ontvoerd.
Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Kinderen krijgen een intensieve begeleiding. Ze leren praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking.
Wij staan stil bij onze vrijheid en laten we collecteren voor onze naasten in Noord- Nigeria.

31 mei (Pinksteren): de jonge christelijke kerk in Marokko

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de nog jonge kerk in Marokko.
De Evangelische kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen. Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u door uw bijdrage deze hulp steunen.

In Rabat is een theologische instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren graag in Rabat. U draagt ook bij aan dit theologische onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

Namens de goede doelen alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow