Collectes voor ZWO-commissie

Collectes voor ZWO-commissie

Eén van de maatregelen/besluiten ter bestrijding van het corona-virus is, dat er sinds 15 maart tot nader bericht geen kerkdiensten zijn in de Alde of Grutte Tsjerke. Daardoor zijn er ook geen collectes. Dit heeft weer tot gevolg dat er geen collectegelden binnenkomen bij de ZWO-commissie, die bestemd zijn voor buitenlandse goede doelen. Dus ook die goede doelen missen inkomsten.

Om dit (gedeeltelijk) te ondervangen, kunt u uw collectebijdragen overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van het (onderstreepte) goede doel.

Het gaat tot eind april om de volgende goede doelen:

  • 22 maart: Opvangcentrum voor straatmeisjes in Ghana (via Kerk in Actie).
  • 5 april: Financiële ondersteuning van 2 ouderen in Moldavië. Zij heten Efrosinia Povari en Nicolae Stogu (via Dorcas).
  • 12 april: Paascollecte. Bestemd voor voor- en naschoolse opvang van door het kastesysteem gediscrimineerde kinderen in India. Tijdens de opvang krijgen die kinderen huiswerkbegeleiding en muziek- dans- en sportlessen. Verder meer zelfvertrouwen en betere schoolprestaties en aandacht voor de thuissituatie van de kinderen (via Kerk in Actie).
  • 26 april: Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In dit Griekse kamp voor 3.000 vluchtelingen verblijven echter 20.000 vluchtelingen onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Voor o.a. voedsel, medicijnen en onderwijs is veel geld nodig (via Kerk in Actie).

Namens de goede doelen alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow