Corona in Batu (Indonesië) -update

Corona in Batu (Indonesië) -update

We publiceerden het bericht dat mevrouw Theedens en haar dochter Anneke (bestuursleden van het project in Batu) positief zijn getest op corona. Anneke was opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen week (eind juli) mocht Anneke thuis komen uit het ziekenhuis. Toen ze thuis kwam kreeg ze te horen dat haar jongere broer Martin ook in het ziekenhuis lag en dat de situatie ernstig was. Twee dagen later raakte hij in coma en in de nacht is hij overleden. De dag erop is hij al begraven (coronabegrafenis).

Als teken van medeleven met de familie Theedens is een condoleance E-card naar hen verzonden. We bidden voor hen die achterblijven.

Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow