Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Indonesië

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Indonesië

Via de mail mochten wij kerstkaarten ontvangen van onze adoptiekinderen uit Indonesië. En ook van de familie Theedens en het bestuur van het project Batu. Zij wensen ons Gezegende Kerstdagen in goede gezondheid en alle goeds voor 2022 toe. Er is besloten de kaarten dit jaar digitaal aan ons te versturen, omdat de kaarten via de post vorig jaar pas rond de maand augustus bij ons binnen gekomen waren.

Groet van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow