INLEVEREN SPAARDOOSJES VOOR PROJECT “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

INLEVEREN SPAARDOOSJES VOOR PROJECT “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

Zondag 11 juni zijn na de ZWO-dienst spaardoosjes uitgedeeld om samen te sparen voor de projecten van de gezamenlijke PKN-kerken in Fryslân voor Moldavië. De projecten zijn: Moldovan Christian Aid (MCA), Bethania, Home Care en Youth for Christ. Gedurende 2-3 jaar zullen hiervoor diverse akties/collectes voor Moldavië worden gedaan. Nu dus de spaaractie.

Deze spaaraktie loopt ten einde. Op zondag 17 september kunnen  de spaardoosjes worden neergezet op de liturgische tafel.

Kunt u het doosje dan niet inleveren dan mag dat ook op een andere zondag of op dinsdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur in de Boei (koffie-inloop).

Indien u geen spaardoosje (meer) hebt dan is uw bijdrage ook welkom op de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “projecten Moldavië”.

Meer informatie kunt u vinden op kerkinkollumerzwaag.nl/activiteiten/zwo; dan naar Fryslân foar Moldavië van Kerk in Actie.

Voor uw bijdrage aan het Project Fryslân foar Moldavië: Hartelijk dank.

Met een groet van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow